Styret

Foreningens styre består av:

Leder: Egil Sørbø
Nestleder: Jan Christer Sandvik
Kasserer: Bjørn Johannesen
Sekretær: Bergfrid Seibt
Styremedlem: Rupert Nilsen
Varamedlem: Knut A Nygaard og Ruth Hermanns

I perioder når styret fungerer som dugnadsverter for Reinertsenhuset kan styret utpeke et husstyre. Et husstyre vil være underlagt foreningsstyret. Medlemmer til husstyret blir utpekt av styret for ett år av gangen ved behov.

Husstyret for Sjøhusene i Piren er underlagt foreningsstyret. Medlemmer til sjøhusstyret blir valgt for ett år av gangen på årsmøtet til foreningen.