Dører

Vi har en del dører som er lagret på sjøhuset i Piren og på Pakkhuset ved Tåkelurfabrikken
mesteparten er innerdører med og uten karm