Kontakt styret

Foreningens styre:
Styrets leder: Helge E. Risdal, Søragadå 27 (Gamle Apoteket), mobil 95855264/mail privat: hel-edv@online.no samt mail til foreningens styre: post@skudeneshavn.no

Nestleder: Eli Margrete Stølsvik , Søragadå 13, mobil 99504382/mail privat: eli@stokurs.com samt mail til foreningens styre: post@skudeneshavn.no

Sekretær: Ingar Eriksen, Austlivn. 37, 4120 Tau (Søragadå 61), mobil 97579433/mail: ingare@statoil.com

Kasserer: Hein Ferkingstad, Søragadå 48, tlf 52828128/mail: hfe@knutsenoas.com

Styremedlem: Ingvar T. Øritsland, Olav Nilssonsgt. 27, Stavanger (Søragadå 21 og 22), mobil 90654307/mail: i.abacus@online.no

Varamedlem: Camilla Schøyen, Halvorsbakken 4 mobil 93255489/mail: camilla@ordvegen.no

Varamedlem-Møterett – vertskapet i Reinertsenhuset
Susan Renshaw, Varaberglia 17, Sola (Reinertsenhuset og VMK, Søragadå 23) mobil 94485926/mail privat: susre@hotmail.no / mail vert: reinertsenhuset@skudeneshavn.no

Web-redaktør:
Websiden administreres på dugnad. Kontaktperson er nestleder Eli Margrete Stølsvik.

Legg igjen en kommentar