Historie

Sjøhusene i Piren

Sjøhusrekken i Piren består av en rekke på 5 sjøhus der de ytterste mot sør eies av Foreningen Gamle Skudeneshavn. (Gnr. 57 – Bnr. 72)

Våre sjøhus består av ett tomønt sjøhus som igjen er sammenhengende i rekke på 5.

Denne sjøhusrekka betegnes som svært verneverdig og det er fra vernemyndighetene besluttet at de skal fredes.

 

Sjøhusene ble oppført før 1837 (det ene sannsynligvis før 1810), og de er derfor blant de eldste husene i bydelen.

Husene er oppført i grovt bindingsverk med sperretak, og den opprinnelige funksjonen var salting av sild. Opp igjennom årene har de imidlertid huset flere andre aktiviteter.

På 1900 tallet har det blitt drevet trelastforretning i bygningene og senere fabrikk for mottak og foredling av krabbe.