Lagerlokaler for gamle bygningsmaterialer

 

Lager for gamle bygningsmaterialer.

Sjøhuset i Piren

Her har vi lager av gamle vinduer og en del dører, beboere kan hente av dette lageret for bruk i egne hus. Hvis en har vinduer eller dører til overs så er det ønske at disse

settes inn på lager, men da kun de som er av en slik kvalitet at andre kan bruke.

Pakkhuset ved Tåkelurfabrikken

Her har vi lager av takstein og dører, takstein er kjøpt inn av forening og pris er 3 kr. pr. stein. videre har vi tilhenger og stillas for beboere. Husk at tilhenger skal regjøres og settes på plass etter bruk

Leie av stillas skal føres opp i bok, og maks 1 uke. Husk monteringsveiledning og sikre stillas mot vegg etc. vi vil ikke ha skader pga. ukyndig bruk.