Vinduer

I sjøhuset i Piren (andre etasje) og på Pakkhuset på kaien har vi en del gamle vinduer, dette er vinduer som er tatt vare på etter utskiftinger og er med det ikke restaurert.
Men kanskje finner du det som passer, om ikke vinduet passer kan det være glass eller detaljer som kan benyttes.
Husk å rydde på plass etter sortering!